Objednatel: Lambda studio

Investor: soukromý

Stupeň dokumentace: DPS

Výstupy: Položkový rozpočet stavebních prací včetně založení a jednotlivých profesí

Fotografie