Co je propočet stavby

Propočet investičních nákladů stavby je sestavení seznamu všech nákladů, které jsou spojeny s realizací stavby. Tyto náklady se dělí na jednorázové a opakované. Jednorázové náklady jsou například náklady na projektovou dokumentaci, stavební práce, materiál, stroje a zařízení. Opakované náklady jsou například náklady na údržbu a provoz budovy. Nás zajímají náklady jednorázové, konkrétně pak propočet investičních nákladů stavby, který se tvoří na základě informací obsažených obsažených v BIM modelu.

Zpracování propočtu s využitím datového standardu FORGEE

Naší vizí je změna ku prospěchu nás všech. Proto jsme dlouhé měsíce pracovali, abychom vytvořili jednotný datový standard FGES-Propočet. Jednotný datový standard staveb FGES-Propočet lze využít takřka na všech konstrukcích stavby. Počínaje zemními pracemi, základovými konstrukcemi, nosnými a nenosnými konstrukcemi stavby až po souvrství podlah, stropů, střech, ale i stěn a příček. Zanesením definovaného datového standardu FGES-Propočet do BIM modelu se tak rychlost ocenění stavby zkracuje z několika dní či týdnů, na několik hodin.

Jednotný datový standard FORGEE-Propočet pro BIM model je ke stažení zde verze FGES-Propočet 04-28-2023.