Možná bychom měli začít tím, co to vlastně je ten „BIM“. Napíši to velmi laicky. Je to proces shromažďující data o stavbě po celou domu jejího cyklu. Tato „data“ na sobě nesou informace, které kromě projektantů a zhotovitelů pomáhají právě rozpočtářům. Pro lepší představu zde zkusím vypsat některé výhody BIMu v jednotlivých fázích projektu.

Architekt/projektant

Investor

Zhotovitel

A co se dá říci závěrem? BIM je na modelu založený, inteligentní proces pro plánování, navrhování a výstavbu s následným využitím při správy budov. Architekti, investor či zhotovitel tak mohou na projektu lépe spolupracovat, aktualizovat jej, a to s možností zachování veškerých informací v modelu. Vše je tak konzistentní a koordinované.