Jak to s BIMem funguje zjistíme v následujících krocích. Budeme cenit cementový litý potěr C25, který se v modelu vyskytuje v 56 hodnotách. 

Potěr je součástí skladby F05 – obytné místnosti…, která je v modelu řešena pod „name PD.03.F05“. Potěr se v modelu vyskytuje i v jiných skladbách, ale pro názornou ukázku jsme použili právě skladbu PD.03.F05.

Pomocí „name“ si rozpočtář v jakémkoliv BIM prohlížeči zobrazí uvažovanou skladbu PD.03.F05.

Zobrazením zjistí, že skladba PD.03.F05 kromě potěru C25 obsahuje i další vrstvy, které se následně ocení obdobným způsobem. Pro správné ocenění litého potěru získá informaci, že potěr C25 je uvažován v tloušťce 58 mm.

Z výše uvedených informací s vhodně použitými pravidly získá výměry, které jsou v modelu nadefinovány. Pak už jen stačí nadefinovat ty správné položky pro celkové vyčíslení nákladů na cementový litý potěr C25.