Rozpočtování pomocí BIM modelu obnáší jiné požadavky než standardní práce s 2D projektem. Níže jsou bodově uvedeny nejzásadnější principy pro rozpočty z BIM modelu.

Klasifikace

 • Značení jednotlivých prvků. Vědět, co je co. Okna jsou v modelu opravdu okna, základová deska je opravdu deskou. Toto značení může být kódové nebo i slovní.
 • Každý prvek, či konstrukce musí obsahovat kód. Použitým kódováním může být SNIM, nebo například UNICLASS.

Identifikace

 • Veškeré prvky by měly být jednoznačně označené tak, aby je bylo možné pomocí pravidel správně vykázat v rozpočtu. Například dveře dřevěné š. 600 mm – DD.01.01.001, či š. 700 mm – DD.01.01.002.
 • Tato identifikace pomáhá rozpočtáři lépe rozpoznat různé konstrukce a zvolit vždy správnou rozpočtovou položku odpovídající danému typu označení.
 • Označení se může použít do výkazu výměr dané položky.

Značení projektanty

Kromě identifikace pomocí kódu je vhodné uvézt informaci, o jakou část skladby, či konstrukce se jedná DD.01.01.001 – interiérové dveře dřevěné, plné.

Fáze výstavby

Fází výstavby se oddělí původní, nebo již hotové konstrukce od těch, které budou teprve realizovány. Takovéto označení je vhodné použít například u rekonstrukcí, kde je část konstrukcí ponechána a část realizována nově. Pokud se v modelu uvažuje s bouracími pracemi, je také vhodné je textově oddělit pomocí fází výstavby.

Obecné požadavky na model

 • Model by měl být exportovaný do formátu IFC verze 2×3, 4.0, 4.1, 4.3 RC a vyšší.
 • Každou profesi je vhodné modelovat zvlášť. Vše je tak přehlednější.
 • Model nesmí obsahovat kolize. Například nenavazující konstrukce, nebo chybějící vrstvy ve skladbách.
 • Jednotlivé konstrukce (stěny, stropy, desky atd.) modelovat zvlášť.
 • Skladby konstrukcí je lépe exportovat každou zvlášť. Rozpočtář tak okamžitě ví, jakou vrstvu v dané skladbě vykazuje a cení.
 • Vlastnosti stejných prvků musí být vyplněny vždy shodně.